the Essentials / Yoga Grunnutdanning 100 t

img_20200902_183110_223.jpg

The Healing Yoga Essentials er kurset for deg som skal ta din første yogautdanning, og for deg som alt er yogalærer, men som ønsker å være med på en annerledes utdanning.

Vi jobber med det grunnleggende. Du lærer asana, pranayama, stille meditasjon, chakra, the 8 Lims, hvordan sette sammen ulike yogaklasser og hva din rolle og ansvar som yogalærer er og innebærer. I tillegg lærer du enkel hands-on Healing Touch, lydhealing med syngebolle, 5 ulike Healing Rituals, 5 ulike Healing Yoga-program og Syklisk Liv. 

Vi jobber fra et yogisk og dermed holistisk perspektiv, det vil si at vi ser kroppen fra et mer energetisk perspektiv enn bare fra det fysiske perspektiv. Kroppen er energi, den er en beholder for vår livskraft. Yoga er mye Energy Maintenance, det vil si at vi jobber mer med det subtile enn med det konkrete og håndfaste. Vi ser ikke på moderne forskning, men lærer å forstå kroppen slik yogiene gjorde det. Ved å sanse, føle og ikke minst ved å lære å stole på sansene våre. Yoga er en dypt spirituell praksis.

Vær din egen Healer

I alt arbeidet vi gjør handler det om å ta ansvar og bli din egen healer. Ved å komme hjem til kroppen lærer vi oss å begynne å stole på følelser og signaler fra kroppen og vi begynner å lytte mer til sjelen og alt som kommer innenfra. Vi har alle muligheten til å være våre egne healere. Vi søker så mange av svarene vi trenger utenfra, det er nesten som om vi ikke lenger tror på oss selv og vår egen kraft. Ritualene vi gjør bringer deg hjem til deg selv, og lærer deg å stole på ditt eget indre. Her ligger så mange av svarene og løsningene vi leter etter. Når vi tror på det vi føler og sanser, og våger å ta mer ansvar for vårt eget liv åpner det seg nye dører og muligheter og vi kan begynne å leve ut den personen vi er ment å skulle være med større velbehag og kraft. Noe som igjen kan bidra til bedret helse og i alle fall mer glede.

...

O45A2042_edited.jpg
6.png

Asana

 

Vi går grundig gjennom et utvalg yogastillinger. Du får lære hva som er viktig å se etter i de ulike stillingene og du vil få en god forståelse av den fysiske kroppen. Vi dykker ikke inn i yogaanatomi i form av å se på de ulike musklene, ben og knokler osv. Du få lære kroppen å kjenne sett fra yogiske prinsipper. 

Vi jobber ikke med props, i noen av stillingene kan vi hente inn klosser eller bolstere, men i utgangspunktet gjør vi asana uten hjelpemidler.

Det er svært viktig med en god forståelse av kroppen, og av ulike  menneskekropper og forskjellige utfordringer. Vi snakker mye om kroppen og du lærer prinsipper å jobbe ut i fra i de forskjellige asana-gruppene. Måten vi jobber på er terapeutisk og rolig. Vi ser på hvorfor det å gjøre yoga er en energetisk praksis, ikke en muskelpraksis som i moderne trening. Hva skiller yoga fra trening, dette er to helt ulike måter å jobbe med kroppen på som ikke har så mye med hverandre å gjøre.

Du lærer basic asana som passer for folk flest, mer krevende stillinger som håndstående, hodestående og avanserte balansestililnger er ikke en del av denne utdanningen.

Er du av den typen som trenger å vite navn på muskler og skjelett, og som trenger å mate intellektet med informasjon om kroppen for å kunne forstå den anbefaler jeg deg å ta online yoga anatomi kurset med Leslie Kaminoff og Amy Matthews. Dette er et kurs du tar i eget tempo der hjemme, det består av ti moduler á to timer video med læring og øvelser. Dette er det beste kurset du finner innen yogaanatomi, få andre lærere er så dyktige på å snakke anatomi i relasjon til yoga som Leslie Kaminoff. Her kan du melde deg på.

 

Meditasjon

 

Meditasjonen er en viktig del av yoga. Vi praktiserer stille meditasjon og ser på de mange fordelene ved denne. 

Pranayama

 

De yogiske pusteøvelsene er de vi kaller Pranayama. Disse må ikke forveksles med moderne breathwork. Gjennom Pranayama jobber vi med å kontrollere og optimalisere flyten av Prana, eller livskraft gjennom kroppen. Vi tar for oss fem ulike pusteøvelser som vi kan benytte oss av for å lære å styre kraften vår i ulike retninger, enten vi trenger mer ro, eller mer energi og klarere fokus. 

 

The 8 Limbs

 

Yogafilosofien er et enormt tema med ulike retninger. Vi dykker inn i the 8 Limbs fra Patanjalis Yoga Sutras. Her er det yogaiske system eller den yogiske levevei enkelt forklart. Yoga er ikke bare øvelsene vi gjør på matten. Disse er opprinnelig bare en svært liten del av det å praktisere yoga.

Yoga er en levevei, en måte å være tilstede i livet på. Yoga handler om hvordan vi er mot oss selv og hvordan vi behandler alle andre levende vesener. Yoga handler om relasjonen til omgivelsene våre og relasjonen til hele det store universet som vi er en del av.

 

Chakrasystemet

 

Chakraene er en sentral og viktig del av yogaen. Vi jobber med kroppen fra det yogiske perspektiv. Det vil si at det handler mest om det subtile og alt det vi lærer oss å sanse og føle når vi praktiserer. Chakraene hører til det subtile, det som ikke kan ses og finnes i den fysiske kroppen, vi er over i det energetiske arbeidet. I det som noen vil kalle mystisk, og som kan være vanskelig å skjønne helt med det samme. Chakraene er energisentre i kroppen som påvirker oss både fysisk og emosjonelt, vi skal se på de ulike aspektene ved det å bli kjent med chakranene.

 

Sekvensering

 

Sekvensering er å bygge opp yogatimer. Her lærer du å sette sammen ulike program, eller ulike klasser. Enten du ønsker å undervise mer kraftfulle, styrkende timer med elementer av Yoga Flow, eller vil tilby mer rolige, terapeutiske klasser. Du er selv med på å forme klassene dine slik du ønsker. Det vektlegges at alle skal få finne sin egen stil. Her jobber vi ikke med en bestemt form for yoga. Du formidler yoga best når du gjør det fra hjertet og slik du brenner for å kunne hjelpe, støtte og inspirere andre med yoga som verktøy.

Image by Jordan Wozniak
6.png

 

Stillheten

 

Denne er så viktig for oss, men vi er ofte litt redde for å møte den. Det er i stillheten svarene ligger, svarene som vi har i oss, men som vi i alltid lytter til. De fleste av oss tilbringer en del tid på å løpe fra oss selv. Ofte er det for vondt å stoppe opp og lytte inn. Vi øver på å gjøre stillheten til et trygt sted å være. Stillhet er i seg selv et av de mest kraftfulle verktøyene vi har, spesielt i en tid full av støy og uro, som er den verdenen vi lever i.

Intuisjonen

 

Intuisjonen, vi kjenner den også som magefølelsen. Intuisjon er en form for kunnskap som dukker opp i bevisstheten uten åpenbar overveielse. Den er ikke magisk, men genereres snarere av at det ubevisste sinnet raskt siler gjennom tidligere erfaringer og kunnskap som så igjen gir deg svar som kommer fra en indre følelse. Intuisjonen må trenes, som en muskel, vi jobber med å styrke intuisjonen for å kunne jobbe enda dypere med ritualene både i grupper og en til en.

 

Feminine Healing Touch

 

Det er mye healing i berøring. Du får lære deg teknikker for berøring som du kan benytte under lengre sessions i en-til-en setting, og du får lære hvordan du kan utføre enkel berøring i gruppetimer. Vi benytter enkel, tilstedeværende berøring uten oljer der den som mottar ligger på en myk matte på gulvet, fullt påkledd. Dette er en vakker metode som passer for mange da den er lite invaderende og enkel å åpne opp for å ta imot. Samtidig er dette en kraftfull måte å gi andre omsorg og oppmerksomhet på og effekten er ofte stor og gir mye til den som får lov til å ta imot.

 

 

Healing Vibrations

 

Du får en syngebolle av høy kvalitet med i healing-kitet som er inkludert i kursavgiften. Denne lærer du å spille på både for å lage behagelig lyd under yogaklasser og ritualer, og du lærer å benytte den i en-til-en healing. Syngebollen lager vakker lyd, lyd er vibrasjon og vibrerer seg inn i kropp og sjel og har en behagelig terapeutisk effekt på oss mennesker. 

 

 

Å leve i takt

 

Vi er sykliske vesener. Vi er ikke lineære, men beveger oss i sirkler og spiraler. Både i kroppen og i omgivelsene våre finnes sykluser som vi kan og bør navigere livet ut i fra. Du lærer om fem viktige sykluser som alle mennesker bør ha kjennskap til, men som har gått litt i glemmeboken hos det travle, moderne mennesket.

 

 

Skap dine egne ritualer

 

Du lærer å sette skape dine egne ritualer. Vi er alle ulike og trenger derfor ulike former for healing. Dine egne ritualer er de du praktiserer der hjemme, og vil derfor også danne grunnlaget for ritualene og seremoniene du holder for andre.

Praktisk info

Les nøy gjennom følgende informasjon

Utdanningen går over fem helger. Den er skapt for deg som ønsker å ta ditt første steg i mot det kunne undervise yoga. Dette er en helt grunnleggende yogautdanning, men med en litt annerledes tilnærming. Du lærer ikke mye om anatomi, her fokuserer vi på å forstå kroppen gjennom å sanse og føle den.

Tidspunkter:

Lørdager 10-16

Søndager 10-16

+Hjemmearbeid ca. 2,5 timer uken,

Gir totalt antall timer utdanning: 100

Pris: 15 000.-

inkluderer kurshefte i perm og tilgang til online yoga.

Krav til deg som ønsker å delta:

Du er klar for å dedikere deg og du ønsker å gå i dybden i ditt eget liv. Du er klar for å jobbe. Du er innstilt på at det kan være krevende å fordype seg i det spirituelle, du lander i deg selv og blir kanskje utfordret av dette underveis. Du er klar for å falle til ro og å tilbringe tid i stillhet. Stillheten er viktig. Det samme er aksept.Du er nok kjent med yoga og spiritualitet til å vite at du nå har lyst til å fordype deg. Det kan være krevende å fordype seg. Vi praktiserer mye og du må være klar for å tilbringe tid i stillhet og i meditasjon. Det er ikke nødvendig med mye kjennskap til yoga, det viktigste er at du ønsker å dedikere deg og at du har et åpent sinn. Det forventes at du har gjort nødvendige undersøkelser når du melder deg på en utdanning slik at du vet hva det er du melder deg på, og vet at du er klar for å delta på yogaen som undervises.

Her jobber vi mest med intuisjonen og lytter inn i arbeidet med kroppen. Denne utdanningen passer ikke for deg som ser kroppen fra det rasjonelle perspektiv og som ønsker å lære anatomi og fysiologi.

Din lærer er meg, Jorunn Maria Djønne. Jeg har praktisert yoga i 15 år. Siden 2012 har jeg undervist yoga på fulltid. I 2013 åpnet jeg mitt yogastudio i Bergen som jeg drev frem til 2021 hvor skjønte at det var på tide å dedikerer meg mer til selve yogaen og undervisningen mer enn det å skulle administerere et studio. Samtidig endret mitt syn på yogaen seg og jeg gikk over til å jobbe med ritualer heller enn å bare undervise klasser fokusert på asana. Jeg er mer opptatt av det spirituelle og healingen det kan gi oss på et dypere plan, mer enn hva vi kan gjøre bare for den fysiske kroppen.Jeg er utdannet yogalærer innen Vinyasa, Yin og Restorative Yoga. I tillegg har jeg tatt kurs og utdanning innen Syngeboller, Gong, Thai Massasje, Bodywork og Reikihealing

 

Varmt velkommen med

Samkalpa.png
Image by Jordan Wozniak
img_20200902_183110_223.jpg
o45a1992_edited.jpg
img_20200901_212310_122.jpg